Βιβλιοθήκη Παν. & Μαρίας Χατζηγάκη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. διατηρεί και λειτουργεί την πλούσια «Βιβλιοθήκη Παναγιώτη και Μαρίας Χατζηγάκη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ.» (με 12.250 περίπου τόμους, θεσσαλικού κυρίως ενδιαφέροντος). Η βιβλιοθήκη αποτελεί σημαντικό ερευνητικό κέντρο, στην οποία καταφεύγουν πολλοί ερευνητές της τοπικής ιστορίας και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε απόγευμα (7-9) των εργασίμων ημερών με ευθύνη των μελών του Δ.Σ.

Advertisement