Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2023

Ναυσικά Μουλά,  πρόεδρος
Αριστείδης Σφέικος,  αντιπρόεδρος
Αφροδίτη Μαργαρίτη,  γεν. γραμματέας
Αλεξάνδρα Παϊζάνου,  ειδ. γραμματέας
Παρασκευή Λάππα – Πουλιανίτη,  ταμίας
Σωτήριος Κύρμπας,  μέλος
Στεργιανή Ζήση,  μέλος

Advertisement