Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2019

Ναυσικά Μουλά,  πρόεδρος
Δημήτριος Κωνσταντινίδης,  αντιπρόεδρος
Αφροδίτη Μαργαρίτη,  γεν. γραμματέας
Αλεξάνδρα Παϊζάνου,  ειδ. γραμματέας
Σωτήριος Κύρμπας,  ταμίας
Παρασκευή Λάππα – Πουλιανίτη,  μέλος
Αριστείδης Σφέικος,  μέλος