Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο 2020

Ναυσικά Μουλά,  πρόεδρος
Σωτήριος Κύρμπας,  αντιπρόεδρος
Αφροδίτη Μαργαρίτη,  γεν. γραμματέας
Αλεξάνδρα Παϊζάνου,  ειδ. γραμματέας
Παρασκευή Λάππα – Πουλιανίτη,  ταμίας
Αριστείδης Σφέικος,  μέλος
Μαρία Λύτσιου,  μέλος