Δράση και Ταυτότητα

Ο Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων ιδρύθηκε στα Τρίκαλα το 1978 με πρωτοβουλία του νέου, τότε, φιλολόγου Θεοδώρου Νημά. Ο πυρήνας των πρώτων μελών συσπειρώθηκε γύρω από το νεοσύστατο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο λειτούργησε με πενιχρά οικονομικά μέσα, έχοντας ως πρώτο πρόεδρο τον δημοσιογράφο Θεολόγη Τριανταφύλλου και γενικό γραμματέα τον Θεόδωρο Νημά. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν και συνεχίζει να είναι μέχρι σήμερα, βάσει του επίσημου Καταστατικού λειτουργίας του Συνδέσμου, ετήσια. Ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. με συνέπεια εδώ και τριάντα οκτώ (38) χρόνια προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής Τρικάλων, και όχι μόνον. Χάρις στην ανιδιοτελή προσφορά των εκάστοτε διοικητικών συμβουλίων του, αλλά και όλων των μελών του, και με τη στήριξη, ελάχιστα της Πολιτείας και περισσότερο κάποιων φιλοπροόδων πολιτών, Τρικαλινών και μη, ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. έχει καταξιωθεί ως ένα από τα δραστηριότερα πολιτιστικά σωματεία της χώρας μας. Μάλιστα τιμήθηκε για την προσφορά του στα Ελληνικά Γράμματα από την Ακαδημία Αθηνών. Από το 1992 στεγάζεται σε ιδιόκτητο διαμέρισμα που δώρισε στον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. ο Τρικαλινός συγγραφέας και ευπατρίδης Παναγιώτης Χρ. Χατζηγάκης με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία της «Βιβλιοθήκης Παναγιώτη & Μαρίας Χατζηγάκη – Φ.Ι.ΛΟ.Σ.». Μέλη του Συνδέσμου είναι Τρικαλινοί και όχι μόνο φίλοι της ιστορίας, του πολιτισμού και του πνεύματος, πολλοί εκπαιδευτικοί και επιφανείς επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων.

Advertisement