ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φιλολογικός Ιστορικός Λογοτεχνικός Σύνδεσμος (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων
Βασ. Όλγας  4  –  421 00  Τρίκαλα
Τηλ. & Φαξ : 24310 71679
Ηλεκτρ. Αλληλογρ.: filostrikalon@gmail.com
Ηλεκτρ. Δ/νση: www.filostrikalon.gr

Ημέρες και ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ.

© 2022 Σχεδίαση και διαχείριση ιστοσελίδας: Α.Μωυσιάδης
Advertisement