Κείμενα και Μελέτες

Η σειρά αυτοτελών εκδόσεων του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων «ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ» εγκαινιάστηκε το 1987.

Τα περιεχόμενα κάθε τόμου είναι διαθέσιμα πατώντας στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 1ος – Ε. ΑΒΕΡΩΦ, Η Πολιτική Πλευρά του Κουτσοβλαχικού Ζητήματος, Τρίκαλα 31992, σσ. ιστ΄+240[11948, 21987].

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 2ος – A. J. B. WACE-M. S. THOMPSON, Οι Νομάδες των Βαλκανίων. Περιγραφή της ζωής και των εθίμων των Βλάχων της βόρειας Πίνδου, Θεσσαλονίκη 22009, σσ. 376 [11989].

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 3ος – S. BAUD-BOVY, Chansons Aromounes de Thessalie – Kουτσοβλάχικα Τραγούδια της Θεσσαλίας, Θεσ/νίκη 22009, σσ. 69 +1 δίσκος Compact [11990].

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 4ος – L. HEUZEY, Οδοιπορικό στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία το 1858, Θεσ/νίκη 1991, σσ. 256.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 5ος – Β. Δ. ΠΕΛΙΓΚΟΣ, Αθλητική Ιστορία των Τρικάλων,
τ. Α΄ Κλασικός Αθλητισμός, Θες/νίκη 1992, σσ. 440.
τ. Β΄ Ποδόσφαιρο, Θεσ/νίκη 1993, σσ. 432.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 6ος – Ν. Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, Τ’ Ασπροπόταμο Πίνδου και ο Χριστόδουλος Χατζηπέτρος, Θεσ/νίκη 1992, σσ. 120.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 7ος – Λ. Α. ΑΡΣΕΝΙΟΥ, Το Έπος των Θεσσαλών Αγροτών και οι Εξεγέρσεις τους (1881-1993), Θεσ/νίκη 22005, σσ. 361 [11994].

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 8ος – R. CURZON, Επισκέψεις στα Μοναστήρια της Ανατολής. Τα Μοναστήρια των Μετεώρων (Το ταξίδι στην Ήπειρο – Θεσσαλία), Θεσ/νίκη 1995, σσ. 152.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 9ος – Θ. Α. ΝΗΜΑΣ, Η Εκπαίδευση στη Δυτική Θεσσαλία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Συμβολή στη μελέτη του Θεσσαλικού Διαφωτισμού. Διδακτορική Διατριβή, Θεσ/νίκη 1995, σσ. 504.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 10ος – Ε. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα (1637). Διδακτορική Διατριβή, Τρίκαλα 1997, σσ. 536.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 11ος – Θ. Α. ΝΗΜΑΣ,  Δημοτικά Τραγούδια της Θεσσαλίας.
τ. Α΄. Τραγούδια σχετικά με ιστορικά πρόσωπα και μυθικά περιστατικά, Θεσ/νίκη 21983, σσ. 242.
τ. Β΄. Τραγούδια σχετικά με τη θρησκευτική, κοινωνική και οικογενειακή ζωή, Θεσ/νίκη 1983, σσ. 542.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 12ος – G. WEIGAND, Οι Αρωμούνοι (Βλάχοι).
τ. Α΄. Ο Χώρος και οι Άνθρωποι, Θεσ/νίκη 2001, σσ. 391.
τ. Β΄. Λαογραφία–Γλώσσα, Θεσ/νίκη 2004, σσ. 400.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 13ος – FR. STÄHLIN, Η Αρχαία Θεσσαλία, Θεσ/νίκη 22008, σσ. 430 [12002].

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 14ος – ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ- ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ, Εκκλησιαστικά χρυσοκέντητα άμφια βυζαντινού τύπου στον Ελλαδικό χώρο (16ος-19ος αι.). Το Εργαστήριο της Μονής Βαρλαάμ Μετεώρων. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα 2009, σσ. 432.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ – Τόμος 15ος – ΣΤ. ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ, Γεώργιος Κονδύλης, ο Κεραυνός (1879-1936), Θεσ/νίκη 22009, σσ. 333. [Αθήνα, Μαυρίδης, 11954].

 

Advertisement