Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. (2016)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 19ης Ιανουαρίου 2016, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Δημήτριος Παπαβασιλείου, πρόεδρος,
Αθανάσιος Μωυσιάδης, αντιπρόεδρος,
Δημήτριος Κωνσταντινίδης, γεν. γραμματέας,
Ευθυμία Νικολάου, ειδ. γραμματέας,
Παρασκευή Λάππα-Πουλιανίτη, ταμίας,
Θεόδωρος Νημάς, μέλος. 
Παναγιώτα Φασούλα,  μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη:
Αριστείδης Σφέικος
Δημήτριος Αγορίτσας,
Γεώργιος Πολύσης.

­Εξελεγκτική Επιτροπή­:
Άννα Ντιναπόγια-Λιακατσίδα,
Νικόλαος Ζιώγας,
Γεώργιος Αλεξανδρής.

Advertisement