Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. (2017)

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλολογικού, Ιστορικού, Λογοτεχνικού Συνδέσμου (Φ.Ι.ΛΟ.Σ.) Τρικάλων, το οποίο προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 21ης Ιανουαρίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Παρασκευή Λάππα-Πουλιανίτη, πρόεδρος,
Δημήτριος Κωνσταντινίδης, αντιπρόεδρος,
Ευθυμία Νικολάου, γεν. γραμματέας,
Αφροδίτη Μαργαρίτη, ειδ. γραμματέας,
Ναυσικά Μουλά, ταμίας,
Δημήτριος Αγορίτσας, μέλος. 
Γεώργιος Πολύσης, μέλος.

Αναπληρωματικά μέλη:
Αθανάσιος Μωυσιάδης,
Λεωνίδας Πλαστάρας,
Αριστείδης Σφέικος.

Εξελεγκτική Επιτροπή­:
Κων/νος Ασπρούδης,
Γεώργιος Αλεξανδρής,
Άννα Ντιναπόγια-Λιακατσίδα

Advertisement