Διαθεσσαλικές εκδηλώσεις σε Λάρισα, Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα: Ένας αιώνας από το πολυσήμαντο έτος 1917

Εφέτος συμπληρώνεται ένας ακριβώς αιώνας από το πολυσήμαντο έτος 1917. Σημαντικό για τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην Ελλάδα, καθώς διαρκεί ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, η χώρα διακατέχεται από τις συνέπειες του Εθνικού Διχασμού διαιρεμένη στα δύο. Τα φαινόμενα αυτά εντοπίζονται στον θεσσαλικό χώρο, όπου προκαλείται εισβολή των συμμαχικών στρατευμάτων και κατοχή της Θεσσαλίας από τους Γάλλους.

Τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τις συνθήκες που επικρατούσαν στη Θεσσαλία το 1917, πέντε πολιτιστικά θεσσαλικά σωματεία επιθυμούν να τιμήσουν με διοργάνωση «Διαθεσσαλικών εκδηλώσεων» στις τέσσερις θεσσαλικές πρωτεύουσες. Οι εκδηλώσεις περιλαμβάνουν επιστημονικές ημερίδες και εκδόσεις. Στις ημερίδες θα ανακοινωθούν από ειδικούς επιστήμονες θέματα που αναφέρονται στη θεσσαλογνωσία και συνέβησαν ή κορυφώθηκαν το 1917, ξεναγήσεις, προβολές και εκθέσεις αρχειακού υλικού. Οι εκδόσεις προβλέπεται να περιέχουν κείμενα, λευκώματα και αφιερωματικούς τόμους με τα πρακτικά των ημερίδων και άλλα σχετικά κείμενα συνεργατών. Οι τοπικές οργανωτικές επιτροπές καταρτίζουν ήδη το πρόγραμμα των εκδηλώσεων σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

Στις «Διαθεσσαλικές εκδηλώσεις» συμμετέχουν εκπρόσωποι της Φιλολογικής Ιστορικής Αρχαιολογικής Λαογραφικής Εταιρείας Θεσσαλίας, της Εταιρίας Θεσσαλικών Ερευνών (Βόλος), του Συνδέσμου Φιλολόγων Λάρισας, του Φιλολογικού Ιστορικού Λογοτεχνικού Συνδέσμου Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων (Τρίκαλα) και των Φίλων Μουσείου Πόλης Καρδίτσας (Καρδίτσα).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, την δήλωση συμμετοχής με το θέμα της ανακοινώσεώς τους (και περίληψή της απαραιτήτως) στην διεύθυνση thessalia1917@gmail.com και να ενημερώνονται στο site https://sites.google.com/view/thessalia1917.

Για περισσότερες πληροφορίες  στο τηλ. του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. 24310-71679 (7-9 μ.μ.).

Advertisement