Άριστες οι εντυπώσεις από το 11ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών

Έληξαν με επιτυχία οι εργασίες του 11ου  Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, το οποίο διεξήχθη στα Τρίκαλα από 3 έως 5  Νοεμβρίου 2017, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Παρουσιάσθηκαν 34 επιστημονικές ανακοινώσεις από 36 εισηγητές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν και τα απαραίτητα οπτικοακουστικά μέσα  για την καλύτερη κατάδειξη των εργασιών τους. Όλα τα θέματα είχαν ένα τοπικό επιστημονικό ενδιαφέρον, πράγμα το οποίο άλλωστε αποτελούσε και τον στόχο του Συμποσίου.

Ήδη και το 11ο ­Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών­, που διοργάνωσε, όπως και τα προηγούμενα δέκα,  ο Φιλολογικός, Ιστορικός, Λογοτεχνικός Σύνδεσμος Τρικάλων, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Επιμελητήριο Τρικάλων και το Ίδρυμα Λεωνίδα Μακρή, είναι παρελθόν και έχει  καταγραφεί στις σελίδες της πολιτιστικής ιστορίας των Τρικάλων ως ένα σημαντικό πνευματικό γεγονός.

Επί τρεις ημέρες (Παρασκευή 3 έως Κυριακή 5 Νοεμβρίου 2017) τα Τρίκαλα και η περιοχή τους υπήρξαν αντικείμενο πολύπλευρης επιστημονικής μελέτης και έρευνας, και οι τεκμηριωμένες εισηγήσεις τριάντα έξι (36) εκλεκτών συνέδρων κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον του Τρικαλινού κοινού. Με την έκδοση μάλιστα των Πρακτικών­ τους, τα οποία ο Φ.Ι.ΛΟ.Σ. ελπίζουμε ότι σύντομα θα δημοσιεύσει, όπως έπραξε και με τα όλα τα προηγούμενα, ο επιστημονικός καρπός του Συμποσίου θα είναι εσαεί κτήμα των ενδιαφερομένων  και θα μπορεί να χρησιμοποιείται για την πνευματική προβολή της περιοχής μας και την αξιοποίηση των πολιτιστικών θησαυρών της, οι οποίοι έως σήμερα μένουν σχεδόν ανεκμετάλλευτοι. Ειδικότερα στο 11ο Συμπόσιο Τρικαλινών Σπουδών έγιναν 36 ανακοινώσεις, οι οποίες κάλυπταν τις θεματικές ενότητες: Αρχαιολογία – Αρχιτεκτονική (11), Φιλολογία – Λαογραφία (7) και Ιστορία (16).

Αξιολογώντας το περιεχόμενο των ανακοινώσεων, τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που επακολουθούσαν, καθώς και την μεγάλη συμμετοχή του κοινού, όχι μόνο  από τα Τρίκαλα, αλλά και από άλλες πόλεις της Θεσσαλίας, μπορούμε να πούμε ότι το Συμπόσιο αυτό πέτυχε απόλυτα, τόσο από άποψη οργανώσεως, όσο και από άποψη περιεχομένου.

Ένα άλλο θετικό στοιχείο του 11ου Συμποσίου Τρικαλινών Σπουδών, ήταν η συμμετοχή νέων Τρικαλινών επιστημόνων, οι οποίοι παρουσίασαν πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις και έδωσαν δείγματα γραφής για μελλοντικές σπουδαίες έρευνες και συγγραφές. Επομένως τα συμπόσια του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. αποτελούν και ένα καλό βήμα για τους τοπικούς νέους επιστήμονες για να πρωτοεμφανίζονται προς τον έξω κόσμο και να αποκτούν τον αέρα του ομιλητή ενώπιον κοινού.

Advertisement