Πρόσκληση αποστολής μελετών για το επιστημονικό περιοδικό «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ»

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι μετά την έκδοση 40 τόμων του ετήσιου επιστημονικού περιοδικού «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ», που εκδίδει ο Συνδέσμος μας ανελλιπώς από το 1981, το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ι.ΛΟ.Σ. αποφάσισε να προβεί στην έκδοση του 41oυ τόμου για το έτος 2021.

Ενόψει της έκδοσης του 41ου τόμου των «ΤΡΙΚΑΛΙΝΩΝ» προσκαλούμε κάθε ερευνητή και μελετητή της περιοχής του Νομού Τρικάλων να μας αποστείλει πρωτότυπη επιστημονική μελέτη σχετική με τη φιλολογία, την ιστορία, την λογοτεχνία, την αρχαιολογία και τη λαογραφία της ευρύτερης περιοχής των Τρικάλων, έως τα τέλη Μαΐου 2021.

Οι μελέτες αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση nafsikamoula@gmail.com ή dagoritsas@yahoo.com ή filostrikalon@gmail.com και υποβάλλονται σε κρίση από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του περιοδικού.

Η πρόεδρος του Δ. Σ. του Φ.Ι.ΛΟ.Σ.

Ναυσικά Μουλά

Advertisement