Τρικαλινά

Το επιστημονικό περιοδικό «ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ» είναι το Ετήσιο Φιλολογικό Ιστορικό Λαογραφικό Λογοτεχνικό Περιοδικό Σύγγραμμα, το οποίο εκδίδεται ανελλιπώς από τον Φ.Ι.ΛΟ.Σ. Τρικάλων από το 1981!

Τα περιεχόμενα κάθε τόμου είναι διαθέσιμα πατώντας στον αντίστοιχο υπερσύνδεσμο.

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 1ος – Τρίκαλα 1981

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 2ος – Τρίκαλα 1982

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 3ος – Τρίκαλα 1983

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 4ος – Τρίκαλα 1984

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 5ος – Τρίκαλα 1985

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 6ος – Τρίκαλα 1986

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 7ος – Τρίκαλα 1987

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 8ος – Τρίκαλα 1988

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 9ος – Τρίκαλα 1989

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 10ος – Τρίκαλα 1990

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 11ος – Τρίκαλα 1991

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 12ος – Τρίκαλα 1992

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 13ος – Τρίκαλα 1993

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 14ος – Τρίκαλα 1994

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 15ος – Τρίκαλα 1995

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 16ος – Τρίκαλα 1996

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 17ος – Τρίκαλα 1997

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 18ος – Τρίκαλα 1998

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 19ος – Τρίκαλα 1999

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 20ός – Τρίκαλα 2000

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 21ος – Τρίκαλα 2001

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 22ος – Τρίκαλα 2002

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 23ος – Τρίκαλα 2003

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 24ος – Τρίκαλα 2004

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 25ος – Τρίκαλα 2005

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 26ος – Τρίκαλα 2006

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 27ος – Τρίκαλα 2007

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 28ος – Τρίκαλα 2008

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 29ος – Τρίκαλα 2009

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 30ός – Τρίκαλα 2010

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 31ος – Τρίκαλα 2011

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 32ος – Τρίκαλα 2012

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 33ος – Τρίκαλα 2013

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 34ος – Τρίκαλα 2014

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ – Τόμος 35ος – Τρίκαλα 2015

Advertisement